CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 1, Trần Tất Văn, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3876.424

Điện thoại trung tâm CSKH: 0225.2211.309

Email: hecico@hecico.vn

Website: http://cskh.hecico.vn