My Page Title

Bước 1: Đăng nhập vào website Chăm sóc khách hàng tại địa chỉ: http://cskh.hecico.vn

Graphical user interface

Description automatically generated

Bước 2: Điền thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định là mã khách hàng.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 3: Truy cập menu TRA CỨU THÔNG TIN/Tra cứu hóa đơn hoặc click vào mục Hóa đơn điện tử trên màn hình:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 4: Bấm vào nút Lấy dữ liệu :

Screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Bước 5: Xem chi tiết hóa đơn hoặc tải hóa đơn điện tử:

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Bài liên quan