My Page Title

Hướng dẫn thanh toán chuyển khoản:

1. Yêu cầu:

- Khách hàng có đăng ký dịch vụ Internet SmartBanking

2. Thực hiện chuyển khoản:

- Từ tài khoản Ngân hàng của Khách Hàng chọn Chuyển Tiền

- Ngân hàng thụ hưởng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Nhập số tài khoản bên nhận: 3230568866

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

3. Chuyển tiền đúng theo cú pháp (ghi trong phần nội dung chuyển tiền):

- Mã Khách Hàng + Họ tên Khách Hàng

Ghi chú :

Mã Khách Hàng là dãy số có ký tự gạch ngang Khách Hàng nhận được trong tin nhắn SMS đề nghị thanh toán tiền điện hàng tháng VD: 12-123-123456

Họ tên Khách Hàng : Họ tên người hoặc doanh nghiệp thể hiện trên hóa đơn tiền điện

4. Chuyển đủ và đúng theo số tiền (chính xác tới từng đồng) theo thông báo.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng!

Bài liên quan